Određene skupine antibiotika povezane s rizikom od bubrežnih kamenaca


Određene skupine antibiotika povezane s rizikom od bubrežnih kamenaca

Izgleda da pet skupina antibiotika koji se inače često propisuju, mogu povećati rizik od razvoja bubrežnih kamenaca, ukazuje nova studija. Povećani rizik bio je prisutan tri do pet godina nakon primjene antibiotika, a bio je najveći tri do šest mjeseci nakon primjene antibiotika. Najvećem riziku od razvoja bubrežnih kamenaca bila su izložena djeca.  

Pet skupina antibiotika koje su povezane s rizikom od bubrežnih kamenaca su: sulfonamidi, cefalosporini, fluorokinoloni, nitrofurantoin/metenamin i penicilini širokog spektra. Kod drugih skupina antibiotika nije uočen spomenuti rizik.

Smatra se da se ne bi trebalo prestat s uzimanjem navedenih antibiotika obzirom da njihove prednosti nadilaze potencijalnu štetu. Također, smatra se da rezultati ovog istraživanja podupiru važnost promišljene uporabe antibiotika. Jednako tako, liječnici moraju biti svjesni potencijalnih štetnih učinaka antibiotika te trebaju promicati njihovu kontroliranu primjenu.

Valja spomenuti, da prema mišljenju nekih stručnjaka, narušavanje mikrobioma u crijevima i urinarnom traktu od strane antibiotika može potaknuti stvaranje bubrežnih kamenaca.

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology