Određeni lijekovi za dijabetes tipa 2 smanjuju rizik od bubrežnih kamenaca


Određeni lijekovi za dijabetes tipa 2 smanjuju rizik od bubrežnih kamenaca

Osobe s dijabetesom tipa 2 koje se liječe određenom skupinom lijekova imaju značajno manji rizik od razvoja bubrežnih kamenaca. Naime, radi se o skupini lijekova znanoj kao inhibitori kotransportera natrija i glukoze 2 (SGLT2) koji uključuju beksagliflozin, kanagliflozin, dapagliflozin i empagliflozin.

Smatra se, da ovi rezultati sugeriraju da bi za pacijente s dijabetesom tipa 2 individualni profil rizika za razvoj nefrolitijaze (bubrežni kamenci) mogao biti razmatran pri odlučivanju koji bi lijek za snižavanje glukoze pacijenti trebali dobit.

Broj slučajeva bubrežnih kamenaca je u porastu, a problem je posebno važan za osobe s dijabetesom tipa 2, obzirom da on može dovesti do povećanog rizika od bubrežnih kamenaca, potencijalno uzrokujući jaku bol i dovodeći do slabljenja funkcije bubrega.

Studija je pokazala da je nakon primjene SGLT2 inhibitora rizik od bubrežnih kamenaca 26% manji u usporedbi s pacijentima koji uzimaju drugu klasu lijekova znanu kao inhibitori didpeptidil peptidaze-4 (DPP4). Sveukupno gledajući, pacijenti na SGLT2 inhibitorima imali su 31% manji rizik od bubrežnih kamenaca.

Nije bilo razlika u rezultatima na temelju spola, rase, etničke pripadnosti, povijesti kronične bubrežne bolesti ili pretilosti.

Važno je napomenuti, da je kod odraslih osoba, mlađih od 70 godina, uočeno veće smanjenje rizika u usporedbi s osobama starijim od 70 godina.

Izvor:
JAMA Internal Medicine