Određeni antidepresivi mogu povećati rizik od moždanog udara kod mlađih odraslih osoba s PTSP-om


Određeni antidepresivi mogu povećati rizik od moždanog udara kod mlađih odraslih osoba s PTSP-om

Istraživanje provedeno u SAD-u pokazalo je da mlađe odrasle osobe koje pate od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i liječe se selektivnim inhibitorima ponovne pohrane serotonina (SSRI) imaju 45 posto veći rizik od hemoragijskog moždanog udara.

Smatra se da ovi rezultati ukazuju da bi uporaba selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) mogla biti snažan čimbenik rizika za razvoj hemoragijskog moždanog udara u mlađoj životnoj dobi.

Inače, učestalost moždanih udara kod mlađih odraslih osoba je u porastu, a hipertenzija je jedan od čimbenika rizika koji je odgovoran za taj porast. 

U ovom slučaju, smatra se da SSRI smanjuju sposobnost zgrušavanja trombocita, kao i njihov broj, te su također povezani sa krvarenjem u želucu. 

U antidepresive iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI) ubrajaju se citalopram, escitalopram, fluvoksamin, fluoksetin, paroksetin i sertralin.

Izvor:
Stroke