Ograničenje unosa soli ima zapaženi učinak na makrovaskularnu i mikrovaskularnu funkciju


Ograničenje unosa soli ima zapaženi učinak na makrovaskularnu i mikrovaskularnu funkciju

Randomizirano istraživanje objavljeno u Journal of the American College of Cardiology pokazalo je da se ograničenjem unosa soli može otkloniti disfunkcija vaskularnog endotela u ljudi koji imaju umjereno povišeni krvni tlak.

Navedeni učinak na krvne žile bio je neovisan o promjenama krvnog tlaka, što ukazuje da sol uzrokuje vaskularnu disfunkciju nevezano na njen učinak na krvni tlak.

Tijekom ograničenja unosa soli protokom posredovana dilatacija brahijalne arterije bila je 68 posto veća nego za vrijeme uobičajenog unosa soli.

Jednako tako, pokazalo se da je ograničenje unosa soli imalo određene pozitivne učinke po vaskularni endotel, naime došlo je do povećanja biraspoloživosti dušikovog oksida i  tetrahidrobiopterina, te smanjenja oksidativnog stresa.

Kao što se i pretpostavljalo, sistolički krvni tlak bio je tijekom ograničenog unosa soli značajno niži, u prosjeku 128 mmHg vs. 140 mmHg.

Izvor:
Journal of the American College of Cardiology