Osimertinib plus kemoterapija poboljšava preživljenje bez progresije kod uznapredovalog raka pluća


Osimertinib plus kemoterapija poboljšava preživljenje bez progresije kod uznapredovalog raka pluća

Za pacijente s EGFR-mutiranim uznapredovalim karcinomom nemalih stanica pluća (NSCLC), osimertinib s kemoterapijom dovodi do značajno duljeg preživljenja bez progresije bolesti (PFS) u usporedbi sa samim osimertinibom, prema nedavno objavljenoj studiji.

Prema mišljenju stručnjaka, osimertinib plus kemoterapija s pemetreksedom i lijekom na bazi platine značajno je poboljšao preživljenje bez progresije bolesti u usporedbi s osimertinibom samim u kontekstu prve linije liječenja pacijenata s uznapredovalim NSCLC s mutiranim EGFR-om.

Osimertinib je treća generacija inhibitora receptora epidermalnog faktora rasta-tirozin kinaze (EGFR-TKI) koji je selektivan za EGFR-TKI-senzibilizirajuće mutacije i mutacije rezistencije na EGFR T790M. Dokazi upućuju na to da dodavanje kemoterapije može povećati dobrobiti terapije EGFR-TKI.

Izvor:
New England Journal of Medicine