Osobe s migrenom imaju i poremećaj ravnoteže


Osobe s migrenom imaju i poremećaj ravnoteže

Osobe s migrenom imaju poremećaj ravnoteže, koji je povezan sa strahom od padova, vrtoglavicom i kineziofobijom, ukazuju rezultati nove studije u kojoj su sudjelovale žene u dobi od 18 do 55 godina. Inače, migrena je povezana s vestibularnim simptomima i disfunkcijom ravnoteže.

Smatra se da ovi rezultati upućuju na potrebu za prilagođenijom rehabilitacijom kako bi se obnovili senzorni sustavi odgovorni za posturalnu kontrolu kod pacijenata s migrenom, osobito kada se prijavi migrena s aurom ili visoka učestalost migrenskih napadaja.

Izvor:
Headache