Otkrivene varijacije gena koje su povezane s valovima vrućine


Otkrivene varijacije gena koje su povezane  s valovima vrućine

Izgleda da su neke žene genetski sklonije razvoju valova vrućine prije ili za vrijeme menopauze, ukazuje nova studija. Naime, američki znanstvenici s University of California, u Los Angelesu, otkrili su varijacije gena koje utječu na receptore u mozgu koji reguliraju oslobađanje estrogena. Spomenute varijacije gena povećavaju vjerojatnost da će neka žena doživjeti valove vrućine.

Smatra se da bi ovo otkriće moglo dovesti do razvoja novih terapija za ublažavanje valova vrućine. Inače, u istraživanju je analiziran cijeli genom 17.695 žena u postmenopauzi, u dobi od 50 do 79 godina.

Tijekom istraživanja otkriveno je 14 varijacija gena koje su povezane s valovima vrućine. Svaka od tih varijacija nalazi se u dijelu kromosoma 4 koji kodira receptor u mozgu, poznat kao tahikinin receptora 3. Ovaj receptor je u interakciji s živčanim vlaknima koja reguliraju oslobađanje estrogena.
Izvor:
Menopause