Pacijente koji su preživjeli rak jednjaka treba pratiti najmanje 10 godina


Pacijente koji su preživjeli rak jednjaka treba pratiti najmanje 10 godina

Pacijenti s lokalno uznapredovalim rakom jednjaka često imaju loš ishod liječenja, usprkos napretku u liječenju karcinoma jednjaka. No, nova studija ukazuje da ipak relativno veliki udio tih pacijenata preživi pet godina, te da je nakon toga samo mali postotak pacijenata izložen riziku od recidiva bolesti.

Naime, pokazalo se da je pet godina nakon kirurškog zahvata, 144 od 355 pacijenata i dalje bilo živo, s apsolutnom stopom preživljavanja od 39 posto.

Unatoč dobroj stopi preživljavanja, smatra se da se navedeni pacijenti i dalje suočavaju s nizom zdravstevnih rizika, te ih stoga treba pratiti najmanje 10 godina, ako ne i više.

U rizike se uključuju ponovna pojava karcinoma, pojava novog primarnog karcinoma i kronična bolest pluća.

Izvor:
95th annual meeting of the American Association for Thoracic Surgery