Dijagnosticiranje raka jednjaka


U bolesnika kod kojih postoji sumnja na rak jednjaka treba učiniti endoskopiju s citologijom i biopsijom. Iako pasaža jednjaka barijevom kašom može uputiti na opstruktivnu leziju, endoskopija je potrebna zbog biopsije i postavljanja patohistološke dijagnoze.

U bolesnika u kojih je otkriven rak jednjaka treba učiniti CT toraksa i abdomena radi utvrđivanja proširenosti tumora.

Ukoliko se ne utvrde metastaze, treba učiniti endoskopski ultrazvuk radi određivanja dubine prodora tumora i zahvaćenosti regionalnih limfnih čvorova.

Jednako tako, treba učiniti osnovne pretrage krvi, uključujući KKS, elektrolite i parametre jetrene funkcije.

rak-jednjaka-2b

Zadnja izmjena: 02.04.2013.

Najnovije sa foruma: