Pembrolizumab nudi veliku dodatnu korist u preživljavanju pacijentica s uznapredovalim rakom vrata maternice


Pembrolizumab nudi veliku dodatnu korist u preživljavanju pacijentica s uznapredovalim rakom vrata maternice

Pembrolizumab je nedavno odobren u kombinaciji s kemoterapijom za liječenje žena s perzistentnim, rekurentnim ili metastatskim rakom vrata maternice čiji tumori izražavaju PD-L1.

Rezultati nove studije pokazali su da postoji naznaka velike dodatne koristi od pembrolizumaba u ukupnom preživljenju kada se koristi kao prva linija liječenja raka vrata maternice kod pacijentica koje još nisu bile liječene kemoterapijom. 

Pembrolizumab je monoklonsko protutijelo koje se koristi za liječenje mnogih vrsta karcinoma. Od ove godine odobren je i za liječenje žena s rekurentnim ili metastatskim rakom vrata maternice čiji tumori izražavaju PD-L1 – u kombinaciji s kemoterapijom sa ili bez bevacizumaba.

Izvor:
Institute for Quality and Efficiency in Health Care