HPV i rak vrata maternice - FAQ


HPV i rak vrata maternice - FAQ

Što je HPV?

HPV je skraćenica od humani papillomavirus, virusa koji živi na koži i u mukoznoj membrani te uzrokuje vrlo česte infekcije u ljudi. Postoje dvije grupe HPV-a: niskorizični i onkogeni, tj. visokorizični HPV. Infekcija s onkogenim, visokorizičnim HPV-om se pokazala kao nužna za razvoj raka vrata maternice te je kod 99,7% žena s rakom vrata maternice nađen jedan od onkogenih HPV tipova virusa. Od oko 100 tipova HPV virusa, oko 15 je klasificirano kao visokorizični ili onkogeni. Oko 80% spolno aktivnih odraslih žena će biti bar jednom u životu zaraženo HPV-om. Obično je infekcija prolazna i nestaje nakon nekoliko mjeseci do godine dana bez simptoma ili trajnog oštećenja. Međutim trajna infekcija s visokorizičnim, onkogenim tipovima HPV-a može dovesti do raka vrata maternice.

Koliko se često javlja rak vrata maternice?

Diljem svijeta, rak vrata maternice je trenutno drugi po redu najčešći dijagnosticirani rak u žena (nakon raka dojke) i treći vodeći uzrok smrti od raka u žena nakon dojke i pluća. Svake godine gotovo 500.000 žena oboli i 273.000 žena umre od raka vrata maternice. U manje razvijenim područjima svijeta rak vrata maternice je vodeći uzrok smrti u žena.

Da li kondomi štite od zaraze HPV-om?

Kondomi ne štite u potpunosti od zaraze jer HPV zaraza ne ovisi od penetrantnog spolnog odnosa. Ona se može dogoditi i tijekom kontakta "koža na kožu" u području spolovila. Reduciranjem takvog kontakta smanjit će se rizik od zaraze. Ipak, kondomi pružaju neku vrstu zaštite, ali nisu potpuna zaštita od zaraze HPV-om.

Ako je žena u dugoj monogamnoj vezi, je li ipak u riziku od HPV zaraze?

Svaka spolno aktivna žena je u riziku od dobivanja HPV infekcije s HPV-om. To je vrlo česta infekcija i lako se prenosi s jedne na drugu osobu tijekom spolnog odnosa. Rizik od HPV zaraze je ovisan o trajanju veze žene i njenog partnera (muškog ili ženskog) te njihovih prijašnjih veza. Monogamna veza neće nužno smanjiti rizik od zaraze HPV-om.

Što izaziva rak vrata maternice?

Samo trajna zaraza s onkogenim HPV tipovima može dovesti do raka vrata maternice (trajna infekcija ili infekcija koja se ponavlja). Progresija od početne lezije do raka vrata maternice može trajati mnogo godina (u nekim slučajevima čak 10-20), ali se i manji broj CIN III slučajeva može vidjeti i nakon 2 godine.

Da li svaka žena zaražena s onkogenim tipom HPV-a razvije rak?

Ne, HPV je vrlo čest, a rak vrata maternice nije. Pretpostavlja se da 50 – 80% žena tijekom života bude zaraženo HPV-om, a više od 50% ih je zaraženo onkogenim tipom HPV-a. U Hrvatskoj svake godine između 350 i 450 žena razvije (14,9 na 100.000) rak vrata maternice. Obrambeni mehanizam tijela većinu infekcija "očisti" bez daljnjeg rizika da infekcija napreduje do raka. Međutim, neke žene razviju dugotrajnu infekciju. One će vjerojatno razviti progresivnu, prekanceroznu leziju visokog stupnja. Ako takva lezija nije otkrivena pregledom i liječena, rak vrata maternice može napredovati.

U kojoj dobi je najvjerojatnije da će žena razviti rak vrata maternice?

Najviša incidencija dijagnosticiranih karcinoma je među ženama preko 45 godina, premda je oko 30% novootkrivenih mlađih od 45 godina. Taj tumor je vrlo rijedak u mlađih od 20 godina.

Koji je životni rizik od smrti od raka vrata maternice?

Zbirni rizik tijekom života od smrti od raka vrata maternice je u Europi oko 0,34% ili jedna žena na 294, ali u Hrvatskoj je situacija nešto drugačija i rizik je nešto veći.

Ako pregled pokaže da žena ima CIN promjene, znači li to da će razviti rak vrata maternice?

Odgovor je vjerojatno ne, a rizik zavisi od stupnja CIN-a. Cervikalna intraepitelna neoplazija (CIN) je dijagnoza koja se postavlja kada nalaz Papa obriska pokazuje abnoramlne stanice. Rizik razvoja invazivnog raka vrata maternice raste s stupnjem koji može biti od CIN I do CIN III. Trenutno ne postoji test koji bi mogli odrediti da li će i u koje žene CIN progredirati u invazivni rak vrata maternice.

Koji je utjecaj dijagnoze raka vrata maternice na ženu?

Dijagnoza raka vrata maternice i potreba za liječenjem imaju ogroman utjecaj na kvalitetu života, koji nastaje zbog emocionalnih i spolnih problema, mogućih problema s partnerom, i kao ne manje važno veliki stres i uzrujavanje. Svak abnormalni nalaz Papa obriska ili pozitivan HPV test unosi dodatnu nervozu i stres u ženin život.

Zadnja izmjena: 23.08.2019.