Prekancerozne lezije vrata maternice – liječenje


Prekancerozne lezije vrata maternice – liječenje

Ako je lezija dokazana i liječnik procijeni da je potrebno daljnje liječenje, na raspolaganju su različiti načini liječenja. Sve načine provodi ginekolog ili ambulantno ili u bolnici.

Uglavnom se koristi lokalna anestezija za sve zahvate pa nema boli.

Najčešće se koriste slijedeći zahvati:

Krioterapija – ili terapija zaleđivanjem, mala metalna površina se zaleđuje te se pritiskom na područje koje treba odstraniti prislanja i tada hladnoća uništava abnormalne stanice.

krioterapija lezije vrata maternice

krioterapija lezije vrata maternice

LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure ili elektrokirurška petlja) – to je jedan od možda najčešćih i najjednostavnijih načina odstranjivanja abnormalnih stanica koje se čini pomoću električne struje.

Konizacija ili konus biopsija – operativno odstranjivanje dijela vrata maternice u obliku konusa, a čini se s laserom, elektirokirurškom petljom ili skalpelom.

konizacija vrata maternice

konizacija vrata maternice

Terapija laserom – njime se doslovno spaljuje područje zahvaćeno abnormalnim stanicama.  Dolje na slici prikazani su: sam postupak (u pozadini), vrat maternice (cerviks) s lezijpm prije operacije (u krugu lijevo) i vrat maternice tri tjedna nakon terapije laserom (u krugu desno).

laserska terapija lezije vrata maternice

laserska terapija lezije vrata maternice

Zadnja izmjena: 23.08.2019.