Pojava bubrežnih kamenaca povezana s kasnijim problemima s bubrezima


Pojava bubrežnih kamenaca povezana s kasnijim problemima s bubrezima

Prema rezultatima istraživanja koje je pratilo više od 3 milijuna bolesnika tijekom 11 godina, osobe koje imaju bubrežne kamence, posebice mlađe žene, izložene su većem riziku od razvoja ozbiljnih problema s bubrezima kasnije u životu.

Naravno, rezultati istraživanja ne dokazuju da bubrežni kamenci izravno uzrokuju ozbiljne probleme s bubrezima poput zatajenja bubrega, već samo ukazuju da možda postoji određena veza.

Od svih sudionika u istraživanju samo je njih nešto ispod 1 posto imalo barem jedan bubrežni kamenac, a od njih je 4 posto razvilo uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest.

Pretpostavlja se da je za pogoršanje zdravlja bubrega odgovorna kalcifikacija koja se javlja usljed formiranja bubrežnih kamenaca. Jednako tako, i ožiljci nastali zbog opstrukcije mogu biti odgovorni za razvoj problema.

Stručnjaci se nadaju da bi buduća istraživanja mogla pomoći u rasvjetljavanju ove veze te otkrivanju optimalnog načina za sprječavanje razvoja bubrežnih kamenaca.

Izvor:
BMJ