Pomoću testa urina može se predvidjeti recidiv raka mokraćnog mjehura


Pomoću testa urina može se predvidjeti recidiv raka mokraćnog mjehura

Izgleda da se pomoću novog neinvazivnog testa urina može ranije otkriti ponovna pojava raka mokraćnog mjehura nego uz pomoć standardne citologije i cistoskopije, ukazuje nova studija.

Novi test mjeri razinu mutacija promicatelja reverzne transkriptaze telomeraze (TERT). Ukupna osjetlivost TERT testa bila je 80,5 posto, a njegova specifičnost za otkrivanje raka mokraćnog mjehura iznosila je 89,8 posto. Nasuprot tome, ukupna osjetljivost citologije bila je samo 33,6 posto.

Iako, TERT test košta nešto više od standardne citologije, vjerojatno će s vremenom postati jeftiniji, smatraju stručnjaci.

Prema mišljenju stručnjaka, otkrivanje mutacija TERT promicatelja u urinu je pouzdan neinvazivni prognostički marker za rekurentni rak mokraćnog mjehura.

Inače, valja spomenuti da je za rak mokraćnog mjehura karakterističan velik rizik od recidiva. Ova činjenica još više ističe važnost ovog novog testa u borbi protov raka mokraćnog mjehura.

Izvor:
British Journal of Cancer