Liječenje raka mokraćnog mjehura


Liječenje i prognoza raka mokraćnog mjehura

Liječenje raka mokraćnog mjehura ovisi o stupnju proširenosti bolesti. U liječenju raka mokraćnog mjehura primjenjuje se:

  • kirurško liječenje - transuretralna resekcija (TUR) tumora, parcijalna cistektomija, radikalna cistektomija, derivacija mokraće;
  • kemoterapija;
  • terapija zračenjem;
  • biološka terapija - imunoterapija, intravezikalna biološka terapija s BCG (Bacillus Calmette-Guérin).

Ukupna petogodišnja stopa preživljenja raka mokraćnog mjehura iznosi za:

Zadnja izmjena: 22.04.2015.