Home / Centri A-Z / Rak mokraćnog mjehura

Rak mokraćnog mjehura

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Rak mokraćnog mjehura

Što je rak mokraćnog mjehura?

Rak mokraćnog mjehura najčešći je karcinom urinarnog sustava, s vrhuncem pojavnosti u sedmom desetljeću. Tri puta je češći u muškaraca nego u žena, a žene imaju lošiji ishod liječenja. Po učestalosti, rak mokraćnog mjehura se ubraja u četvrti najčešći karcinom u muškaraca i osmi najčešći karcinom u žena.

Histološki se rak mokraćnog mjehura dijeli na rak prijelaznog epitela, rak pločastih stanica, adenokarcinom i rak malih stanica.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje