Popularni lijekovi za KOPB povezani s rizikom od prijeloma kostiju


Popularni lijekovi za KOPB povezani s rizikom od prijeloma kostiju

Velik broj pacijenata s kroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (KOPB) koristi inhalacijske kortikosteroide kako bi ublažili svoje simptome, no nova studija ukazuje da inhalacijski kortikosteroidi mogu povećati rizik od prijeloma kostiju.

Do prijeloma kostiju je došlo u 1 od 241 pacijenta koji su koristili visoke doze inhalcijskih kortikosteroida dulje od četiri godine.

Smatra se da iako inhalacijski kortikosteroidi mogu povećati rizik od prijeloma kostiju, pacijenti ne bi trebali paničariti jer je rizik vrlo malen, a i postoji mogućnost praćenja toga rizika. 

Također, liječnici bi trebali imati na umu da dugotrajna primjena visokih doza inhalacijskih kortikosteroida nije bez rizika.

Prema mišljenju stručnjaka, inhalacijski kortikosteroidi ne bi trebali biti prvi lijek izbora za KOPB.

Inače, neka ranija istraživanja su ukazivala da inhalacijski kortikosteroidi mogu smanjiti mineralnu gustoću kostiju, osobito kod žena u postmenopauzi. Jednako tako, neke ranije studije, povezivale su inhalacijske kortikosteroide s većim rizikom od upale pluća.

Izvor:
Chest