Potpomognuta oplodnja povećava rizik od gestacijskog dijabetesa


Potpomognuta oplodnja povećava rizik od gestacijskog dijabetesa

Rezultati istraživanja provedenog u Francuskoj ukazuju da medicinski potpomognuta oplodnja (MPO) povećava rizik za razvoj gestacijskog dijabetesa za oko 30 posto. Naravno, ne treba smetnuti s uma da žene koje se podvrgavaju medicinski potpomognutoj oplodnji imaju više čimbenika rizika za gestacijski dijabetes.

Inače, trudnoće nakon medicinski potpomognute oplodnje su uglavnom povezane s lošijom prognozom.

Smatra se da bi kod žena koje će se podvrgnuti medicinski potpomognutoj oplodnji prvo trebalo izvršiti probir za predijabetes kako bi se vidjelo stanje tolerancije glukoze, te eventualno započelo liječenje prije postupka potpomognute oplodnje.

Izvor:
European Association for the Study of Diabetes (EASD) 2015 Meeting