Preskakanje doručka i kasne večere povezani s većim rizikom od proteinurije


Preskakanje doručka i kasne večere povezani s većim rizikom od proteinurije

Povezanost prehrambenih navika i pojave kronične bubrežne bolesti nije u potpunosti poznata. Nova studija provedena u Japanu pokazala je da preskakanje doručka i kasne večere mogu biti povezani s većim rizikom od proteinurije koja je ključni prognostički faktor kronične bubrežne bolesti.

Naime, proteinurija je rani znak bubrežne bolesti. Stoga je sprečavanje njene pojave izuzetno bitno za naše zdravlje.

Inače, kronična bubrežna bolest se definira kao strukturna i/ili funkcionalna abnormalnost bubrega ili smanjena glomerularna filtracija.

Najčešći uzroci kronične bubrežne bolesti su dijabetes, hipertenzija i pretilost. Iako se ove bolesti mogu liječiti pojedinačno lijekovima, posljednjih godina pažnju sve više privlači liječenje promjenom životnih navika poput prehrane i vježbanja.

Izvor:
Nutrients