Primjena statina povezana s rizikom od razvoja sive mrene


Primjena statina povezana s rizikom od razvoja sive mrene

Izgleda da se milijuni odraslih osoba, koji trenutno koriste statine za liječenje povišene razine kolesterola, nehotice izlažu povećanom riziku za razvoj sive mrene (katarakte) koja je povezana sa starenjem, pokazuju rezultati novog istraživanja.

Naime istraživanje provedeno na gotovo 6.400 bolesnika sa sivom mrenom pokazalo je da su osobe koje koriste statine izložene 57 posto većem riziku od razvoja sive mrene.

Jednako tako, pokazalo se da se povećanje rizika za razvoj sive mrene kod osoba koje uzimaju statine može usporediti s povećanjem rizika od sive mrene kod osoba s dijabetesom tipa 2.

Inače, prethodno istraživanje koje je provedeno na životinjama ukazivalo je na vezu između visokih doza statina i rizika od sive mrene.

Također, pokazalo se da se siva mrena javlja u mlađoj životnoj dobi kod osoba koje koriste statine, i to u prosjeku u 54,9 godini, naspram 57,3 godini kod osoba koje ne koriste statine.

Naravno, potrebna su dodatna istraživanja kako bi se dokazala uzročno-posljedična veza između statina i rizika od sive mrene, ističu znanstvenici.

Izvor:
Optometry and Vision Science