Slabljenje pamćenja koje je povezano sa starenjem izraženije kod muškaraca


Slabljenje pamćenja koje je povezano sa starenjem izraženije kod muškaraca

Prema rezultatima nove studije, kako starimo, tako je i naše pamćenje sve slabije, no gubitak pamćenja je ipak izraženiji nešto više kod muškaraca nego kod žena, u svim dobnim skupinama.

Uz slabljenje pamćenja, s godinama starosti se smanjuje i volumen našeg mozga. No, kod muškaraca je uočeno i nešto izraženije smanjenje hipokampusa, regije mozga koja je odgovorna za cijeli niz funkcija, uključujući pamćenje i raspoloženje.

Izgleda da slabljenje pamćenja nije povezano sa stvaranjem amiloidnih plakova u mozgu koji su karakteristični za Alzheimerovu demenciju.

Svakako treba istaknuti da su rezultati ove studije pokazali da pamćenje s godinama zapravo slabi u gotovo svih osoba, i to puno prije stvaranja amiloidnih plakova u mozgu. Čini se da starenje samo po sebi ima duboki učinak na pamćenje, ističu stručnjaci.

Naime, pokazalo se da je slabljenje pamćenja i smanjivanje volumena mozga postupno, i to već od 30. godine do sredine 60-ih godina. U 70-im godina već dolazi do razvoja značajnog broja amiloidnih plakova.

Izvor:
JAMA Neurology