Sleep apneja povećava rizik od oboljevanja od COVID-19


Sleep apneja povećava rizik od oboljevanja od COVID-19

Izgleda da su osobe koje pate od teške opstruktivne sleep apneje izložene većem riziku od oboljevanja od COVID-19, ukazuje nova studija. No, također se otkrilo, da što su dulje osobe sa sleep apnejom primjenjivale terapiju nazalnog kontinuiranog pozitivnog tlaka u dišnim putevima (CPAP), to je njihov rizik od COVID-19 bio manji.

Rezultati istraživanja pokazali su da je neliječena sleep apneja povezana s višom stopom oboljevanja od COVID-19.

Stručnjaci su također bili iznenađeni da pacijenti sa sleep apnejom koji su koristili CPAP terapiju često imaju niže stope oboljevanja od COVID-19 od pacijenata bez sleep apneje. Prema mišljenju stručnjaka, ovi rezultati podupiru izravnu fiziološku korist CPAP terapije.

Izvor:
American Thoracic Society