Terapija zračenjem pomaže pacijentima s uznapredovalim rakom pluća


Terapija zračenjem pomaže pacijentima s uznapredovalim rakom pluća

Pridodavanjem terapije zračenjem prsa kemoterapiji može se produžiti život pacijentima s mikrocelularnim karcinomom pluća, te smanjiti stopa ponovne pojave bolesti za gotovo 50 posto, ukazuje nova studija.

Naime, 20 posto pacijenata koji su primali terapiju zračenjem prsa imalo je recidiv bolesti, naspram 46 posto njih kojima je samo zračena glava.

Na temelju rezultata ove studije koja je provedena u četiri europske zemlje, stručnjaci su predložili da se terapija zračenjem rutinski nudi pacijentima s mikrocelularnim karcinomom pluća koji su reagirali na kemoterapiju.

Mikrocelularni karcinom pluća je agresivni rak pluća, koji se kod većine pacijenata u trenutku postavljanja dijagnoze proširio i na druge dijelove tijela. Poznato je da je njegov nastanak povezan s pušenjem.

Nažalost, stopa preživljavanja kod pacijenata s opsežnom bolešću je slaba, naime dvogodišnje preživljavanje iznosi manje od 5 posto.

Izvor:
The Lancet