Teška anemija česta i nedovoljno liječena u odraslih osoba s uznapredovalom bolešću bubrega


Teška anemija česta i nedovoljno liječena u odraslih osoba s uznapredovalom bolešću bubrega

Anemija, česta komplikacija kronične bubrežne bolesti, povezana je s nepovoljnim ishodima. Nažalost, uporaba sredstava za stimulaciju eritropoeze (ESA) za postizanje normalne razine hemoglobina povezana je s povećanim kardiovaskularnim rizikom.

Novo veliko istraživanje na više od 5 milijuna pacijenata nastojalo je opisati opterećenje i čimbenike rizika povezane s anemijom procijenjenom razinom brzine glomerularne filtracije (eGFR).

Pokazalo se da je teška anemija česta i snažno povezana s nižim eGFR-om i višestrukim štetnim ishodima. Upotreba sredstava za stimulaciju eritropoeze bila je rijetka.

Izvor:
American Journal of Kidney Diseases