Učestalost kronične bubrežne bolesti u porastu


Učestalost kronične bubrežne bolesti u porastu

Prema procjeni američkih stručnjaka učestalost kronične bubrežne bolesti (CKD) je u porastu, te se procjenjuje da će u idućih 20 godina više od pola osoba u dobi od 34 do 64 godine oboljeti od nje. Što će za posljedicu imati pad kvalitete života i porast troškova u zdravstvu vezanih za liječenje kronične bubrežne bolesti.

Stoga se sama po sebi nameće potreba za razvojem novih terapija i postupaka koji će usporiti nastanak i napredovanje kronične bubrežne bolesti.

Trenutno u SAD-u 1 od 7 odraslih osoba pati od kronične bubrežne bolesti, a broj smrtnih slučajeva povezanih s njom se udvostručio.

Inače, procijenjena stopa glomurelarne filtracije (eGFR) obično počinje padati nakon 30. godine, a čimbenici rizika kao što su dijabetes, hipertenzija i albuminurija doprinose njenom padu.

Izvor:
American Journal of Kidney Disease