Učestalost raka pluća veća kod mladih žena nego kod muškaraca


Učestalost raka pluća veća kod mladih žena nego kod muškaraca

Najnoviji podaci iz SAD-a ukazuju da se sada rak pluća puno češće dijagnosticira u mladih žena nego u mladih muškaraca. Inače, ranije je bilo poznato da se rak pluća u većem broju slučajeva javlja u muškaraca. Također, uočeno je da se adenokarcinom pluća ćešće javlja u žena nego u muškaraca.

Valja spomenuti da je oko 85 posto slučajeva raka pluća u SAD-u povezano s pušenjem. Prije su ljubitelji cigareta većinom bili muškarci, no sada se omjer između muškaraca i žena gotovo izjednačio.

Neka prethodna istraživanja ukazivala su da bi žene mogle biti biološki osjetljivije na štetne učinke dima cigareta.

Prema mišljenju liječnika, poruka za pušače je jasna, ... čim prije prestanite s pušenjem. Također, pušači bi trebali imati na umu da osobe koje prekinu s pušenjem do 40. godine, imaju veliku šansu da izbjegnu rak pluća.

Izvor:
New England Journal of Medicine