Usamljenost povećava rizik od incidentne Parkinsonove bolesti


Usamljenost povećava rizik od incidentne Parkinsonove bolesti

Usamljenost je povezana s rizikom od incidentne Parkinsonove bolesti (PD), neovisno o drugim čimbenicima rizika, ukazuju rezultati nedavno objavljene studije u kojoj je sudjelovalo 491.603 sudionika koji su praćeni do 15 godina.

Smatra se, da je ovo otkriće još jedan dokaz da je usamljenost značajna psihosocijalna determinanta zdravlja.

Inače, od ranije je poznato da je usamljenost povezana s morbiditetom i mortalitetom, uključujući veći rizik od neurodegenerativnih bolesti.

Izvor:
JAMA Neurology