Vitamin D3 ključan za liječenje nedostatka vitamina D


Vitamin D3 ključan za liječenje nedostatka vitamina D

Britansko istraživanje pokazalo je da su dodaci vitamina D3 značajno uspješniji od dodataka vitamina D2 u uklanjanju nedostatka vitamina D. Naime, nakon 12 tjedana terapije spomenutim dodacima razina 25-hidroksivitamina D (25(OH)D) bila je znatno viša u osoba koje su uzimale dodatke vitamina D3. Vitamin D3 može se naći u ribi i jajima, a vitamin D2 u gljivama.

Inače, poznato je koliko je vitamin D važan za zdravlje ljudi te nedostatak vitamina D predstavlja ozbiljan zdravstveni problem.Vitamin D je bitan za zdravlje kostiju, zuba, mišića, bubrega, crijeva, doštitne žlijezde, kao i za pravilnu aktivnost imunološkog sustava.

Manjak vitamina D može uzrokovati mišićne boli, mišićnu slabost i bol u kostima, u bilo kojoj životnoj dobi.

Izvor:
American Journal of Clinical Nutrition