Zagađenje zraka povezano s rizikom od demencije


Zagađenje zraka povezano s rizikom od demencije

Rezultati analize 14 studija ukazuju da bi zagađenje zraka moglo bi biti čimbenik rizika za demenciju. Naime, pokazalo se da PM2.5 može biti čimbenik rizika za demenciju, kao i dušikov dioksid i dušikov oksid. 

Inače, više od 57 milijuna ljudi diljem svijeta živi s demencijom, a globalni teret i dalje raste. Međutim, intervencije za odgađanje ili sprječavanje pojave demencije su rijetke.

Smatra se, da ovo otkriće podupire javnozdravstvenu važnost ograničavanja izloženosti PM2.5 i drugim onečišćivačima zraka.

Izvor:
BMJ