Zdravlje bubrega može ovisiti o vašem spolu


Zdravlje bubrega može ovisiti o vašem spolu

Muškarci i žene imaju različita iskustva sa slabljenjem funkcije bubrega kako stare. Poznato je da više žena ima kroničnu bubrežnu bolest (CKD), dok više muškaraca razvija zatajenje bubrega, što je naizgled kontradikcija.

Novo istraživanje pokazalo je da žene srednje životne dobi imaju slabiju funkciju bubrega od muškaraca, no međutim, muškarcima je funkcija bubrega sve brže opadala kako su starili.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja pružaju važna saznanja o gubitku funkcije bubrega koja je povezana sa starenjem i spolnim razlikama te mogu djelomično objasniti zašto se većem broju žena dijagnosticira rana kronična bubrežna bolest, a više muškaraca razvije tešku kroničnu bubrežnu bolest i zatajenje bubrega tijekom starenja.

Inače, u prethodnim studijama, ubrzani gubitak funkcije bubrega povezivan je s preranom smrću.

Izvor:
Journal of the American Society of Nephrology