Žene sa sindromom policističnih jajnika imaju povećan rizik od disglikemije


Žene sa sindromom policističnih jajnika imaju povećan rizik od disglikemije

Žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOS) imaju povećan rizik od disglikemije u svim podskupinama indeksa tjelesne mase (ITM), a upotreba kombiniranih oralnih kontraceptivnih pilula (COCP) povezana je sa smanjenim rizikom od disglikemije, ukazuje nova studija.

Inače, poznato je da su nepravilni menstrualni ciklusi povezani s povećanom smrtnošću od kardiovaskularnih bolesti.

Sindrom policističnih jajnika (PCOS) karakterizira višak androgena i neredovite menstruacije, a androgeni su pokretači povećanog metaboličkog rizika kod žena s PCOS-om. Kombinirane oralne kontracepcijske pilule (COCP) koriste se u PCOS-u i za regulaciju ciklusa i za smanjenje biološki aktivne frakcije androgena.

Disglikemija je pojam koji se odnosi na abnormalnost stabilnosti šećera u krvi. To može uključivati hipoglikemiju (nizak šećer u krvi) ili hiperglikemiju (visok šećer u krvi).

Izvor:
Diabetes Care