Home / Centri A-Z / Endometrioza / Kako endometrioza utječe na život žene?

Kako endometrioza utječe na život žene?

Kako endometrioza utječe na život žene?

Bol koju uzrokuje endometrioza fizički je i mentalno iscrpljujuća i može utjecati na sve vidove ženina života.

Endometrioza može imati značajan utjecaj na ženu u njenim najboljim godinama, utjecati na poslovni život i osobne odnose. Ova bol ženi može smetati u obrazovanju, karijeri i produktivnosti na poslu.

Endometrioza predstavlja ekonomsko opterećenje za društvo zbog smanjene produktivnosti u kombinaciji s troškovima povezanima s dijagnozom i liječenjem ove bolesti.

Žene koje imaju endometriozu mogu imati različite razine boli, a količina boli nije uvijek povezana s veličinom i brojem endometrijskih lezija. Dok neke žene boli samo u određeno vrijeme menstrualnog ciklusa, svaka četvrta žena koja boluje od endometrioze ima bolove tijekom ciklusa.

Zadnja izmjena: 30.03.2011.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje