Vrste prehrane


Vrste prehrane

Razlikujemo enteralnu i parenteralnu prehranu.

Enteralna prehrana 

Enteralna prehrana podrazumijeva unos hrane i/ili komercijalnih nutritivnih otopina u: želudac, dvanaesnik ili jejunum.

Indikacije za upotrebu enteralne prehrane mogu biti:

 • otežano gutanje ili potpuno onemogućeno gutanje
 • hranjenje nesvjesnog bolesnika
 • upalne bolesti crijeva
 • hipermetabolička stanja (npr. opekline, sepsa, trauma)
 • perioperativna priprema
 • kronična upala gušterače
 • maligne bolesti, kemoterapija, zračenje
 • neurološke bolesti
 • kronično zatajenje jetre i bubrega
 • neprimjeren unos hrane kod: prijeloma kosti, anoreksije, kronične plućne bolesti, srčanog zatajenja.

Parenteralna prehrana 

Parenteralna prehrana podrazumijeva unos svih potrebnih energetskih i nutritivnih sastojaka u obliku otopina u krvožilje (perifernim ili središnjim venskim putem).

Bolesnika treba hraniti parenteralno:

 • kada unošenje hrane na usta nije moguće ili iskoristivo
 • u stanjima sindroma kratkog crijeva
 • kada je stanje bolesnika takvo da se mora točno paziti na ispunjavanje zadanih nutritivnih potreba.

Zadnja izmjena: 31.10.2019.