Home / Centri A-Z / Hiperamonijemija

Hiperamonijemija

  • Forum
  • FAQ
  • Kviz
  • Dijagnostički test
Hiperamonijemija

Što je hiperamonijemija?

Hiperamonijemija je po život opasno stanje kod kojega su vrijednosti amonijaka u krvi iznad gornjih granica normalnih vrijednosti. Visoke vrijednosti amonijaka u krvi su izrazito opasne jer je amonijak toksičan za mozak. Što je hiperamonijemija viša i što dulje traje, veća je vjerojatnost trajnih oštećenja mozga, a mogući su i smrtni ishodi.

Uzroci hiperamonijemija su brojni. Najčešće su uzroci nasljedne metaboličke bolesti kao što su poremećaji ciklusa ureje, organske acidurije, poremećaji oksidacije masnih kiselina i mnogi drugi.

Od nenasljednih uzroka su prolazna hiperamonijemija novorođenčeta, zatajenje jetre, neki lijekovi.

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje