Liječenje seksualnih poremećaja i poremećaja spolnog identiteta


Liječenje seksualnih poremećaja i poremećaja spolnog identiteta

Ranije je najčešće korišten tretman seksualnih poremećaja bio individualna psihoterapija. Danas je češća "Master i Johnson" dualna seksualna terapija, gdje je naglasak na parterskoj terapiji, razmatra se cjelokupni parterski odnos, diskutira se o psihološkim i fiziološkim aspektima seksualnog funkcioniranja, sugeriraju se specifične seksualne aktivnosti, koje par treba pokušavati kod kuće.

Terapija ima bihevioralne osnove, rade se vježbe tzv. "senzitivnog fokusa", par se uči postići zadovoljstvo i smanjiti napetost i bez penetracije u početku. Naglašava se važnost verbalne, a i seksualne komunikacije, podučava se stimulativnim tehnikama prije samog seksualnog sjedinjenja.

Za pojedine poremećaje koriste se specifične tehnike, primjerice za vaginizam sugerira se i dilatacija vaginalnog otvora sa prstima ili postupno dilatatorima. Grupna terapija koristi se da istraži intrapsihičke i interpersonalne probleme u pacijenata sa seksualnim poremećajima. Terapijska grupa daje jaki suportivni sistem za pacijenta koji se osjeća posramljen, napet, kriv zbog određenog seksualnog problema.

Što se tiče medikamentne terapije u zadnje vrijeme koriste se lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije, kao i različite kreme te hormonska terapija.

Tekst priredila:
Doc. dr. sc. Lana Mužinić, dr. med.

Zadnja izmjena: 23.08.2019.