risedronska kiselina


Farmakoterapijska skupina:

Bisfosfonat

Tvorničko ime registrirano u RH:

Actonel

Terapijske indikacije:

Risedronska kiselina primjenjuje se za liječenje postmenopauzalne osteoporoze, za smanjenje rizika od frakture (prijeloma) kralježaka te za liječenje utvrđene postmenopauzalne osteoporoze, za smanjenje rizika od frakture (prijeloma) kuka.