Abirateron acetat u kombinaciji s prednizonom poboljšava preživljavanje bez metastaza u oboljelih od raka prostate


Abirateron acetat u kombinaciji s prednizonom poboljšava preživljavanje bez metastaza u oboljelih od raka prostate

Za pacijente s visokorizičnim nemetastatskim (M0) rakom prostate, abirateron acetat u kombinaciji s prednizonom (AAP) pridodan terapiji deprivacije androgena (ADT) poboljšava preživljavanje bez metastaza, dok standardna terapija plus abirateron poboljšava opće preživljavanje muškaraca s de novo metastatskim rakom prostate osjetljivim na kastraciju (mCSPC), ukazuju rezultati dviju studija - STAMPEDE i PEACE-1.

U prvoj studiji, STAMPEDE, šestogodišnje preživljavanje bez metastaza poboljšalo se sa 69 na 82 posto, a šestogodišnje ukupno preživljavanje sa 77 na 86 posto.

Druga studija, PEACE-1, prvo je kliničko ispitivanje koje je pokazalo da se muškarcima s najagresivnijim karcinomom prostate, treba ponuditi terapiju koja se sastoji od tri lijeka. 

Smatra se da rezultati ovih dviju studija imaju potencijal da se odmah primijene u svakodnevnoj praksi. Jasno pozitivni rezultati su ohrabrujući i trebali bi uvjeriti pacijente i liječnike da intenziviraju liječenje pacijenata s metastatskim i visokorizičnim lokalno uznapredovalim rakom prostate osjetljivim na hormone/kastraciju.

Izvor:
European Society for Medical Oncology annual meeting