Albuterol u kombinaciji s budezonidom smanjuje egzacerbacije astme


Albuterol u kombinaciji s budezonidom smanjuje egzacerbacije astme

Za pacijente s umjerenom do teškom astmom, upotreba fiksne kombinacije albuterola i budezonida prema potrebi, povezana je sa značajno manjim rizikom od teških egzacerbacija (pogoršanja) astme u usporedbi s upotrebom samo albuterola, ukazuje nova studija. 

Također, valja spomenuti, da je godišnja stopa teških egzacerbacija astme kod odraslih bila brojčano manja sa svakom dozom kombinacije 180 μg albuterola i 160 μg budezonida nego s albuterolom.

Inače, u istraživanju je sudjelovalo 3.132 pacijenta s astmom, od kojih je njih 97 posto bilo u dobi od 12 ili više godina. 

Izvor:
New England Journal of Medicine