Alergije na hranu povezane sa smanjenim rastom djece


Alergije na hranu povezane sa smanjenim rastom djece

Prema rezultatima istraživanja koje je provedeno na 245 djece s alergijama na hranu, izgleda da alergije na hranu mogu utjecati na rast djece.

Naime, pokazalo se da djeca koja imaju više od dvije alergije na hranu, su manja od djece koja su imala jednu ili dvije alergije na hranu.

Također, pokazalo se da djeca koja imaju alergiju na mlijeko, su manja od djece koja imaju druge alergije na hranu.

Veći broj alergija znači i veći broj ograničenja u prehrani, što u konačnici znači da zbog strogog izbjegavanja namirnica koje izazivaju alergiju, dijete ne dobiva dovoljno nutrijenata potrebnih za normalan rast.

Izvor:
American Academy of Allergy, Asthma and Immunology PR