Antiepileptici mogu povećati rizik od smrti u bolesnika s Alzheimerovom bolešću


Antiepileptici mogu povećati rizik od smrti u bolesnika s Alzheimerovom bolešću

Izgleda da je primjena antiepileptika u oboljelih od Alzheimerove bolesti povezana s većim rizikom od smrti, ukazuje nova studija. Smatra se da primjenu antiepileptika u starijih osoba sa oslabljenim kognitivnim funkcijama treba dobro razmotriti te ukoliko se primjene treba pomno pratiti njihove nuspojave.

Inače, antiepileptici se češće primjenjuju u osoba s Alzheimerovom bolesti nego u osoba bez nje. Antiepileptici starije generacije imaju manje povoljan sigurnosni profil te je njihova upotreba povezana s višom stopom hospitalizacije te većom smrtnošću. U antiepileptike starije generacije ubrajaju se karbamazepin, fenobarbital, fenitoin i primidon.

Primjena spomenutih antiepileptika je problematična jer oni induciraju enzime citokroma P450 i tako dovode do promjene koncentracije drugih lijekova u serumu koji se istodobno koriste. Pa tako, oni mogu smanjiti koncentracije antikoagulansa poput varfarina, apiksabana, dikumarola i klopidogrela, što može povećati rizik od tromboembolijskih događaja. Jednako tako, antiepileptici starije generacije snižavaju koncentracije dihidropiridinskih blokatora kalcijskih kanala, što rezultira gubitkom antihipertenzivne kontrole. Također, oni mogu povisiti koncentracije nekih lijekova u serumu.

Izvor:
Neurology