Brepocitinib koristan u liječenju umjerenog do teškog psorijatičnog artritisa


Brepocitinib koristan u liječenju umjerenog do teškog psorijatičnog artritisa

Za pacijente s umjereno do teškim aktivnim psorijatičnim artritisom, inhibitor tirozin kinaze 2/Janus kinaze 1, brepocitinib, učinkovit je u ublažavanju simptoma, ukazuje nova studija.

Smatra se da ovi podaci pokazuju dobru učinkovitost i potvrđuju važnost višestrukih signalnih putova koji ovise o kinazama na koje cilja brepocitinib kod psorijatičnog artritisa. Jednako tako, prema mišljenju stručnjaka, sigurnosni profil brepocitiniba je također ohrabrujuć. Nije bilo prijavljenih većih štetnih kardiovaskularnih događaja ili smrti.

Inače, brepocitinib je oralni selektivni TYK2 i JAK1 inhibitor koji cilja signalizaciju više citokina uključujući IFN, IL-6, IL-12, IL-21, IL-22 i IL-23. 

Izvor:
Arthritis & Rheumatology