Bubrežni kamenci povezani s većim rizikom od srčane bolesti u žena


Bubrežni kamenci povezani s većim rizikom od srčane bolesti u žena

Studija u kojoj je sudjelovalo više od 240.000 ispitanika pokazala je da su žene koje imaju bubrežne kamence izložene 30 posto većem riziku od razvoja srčane bolesti i srčanog udara. Zanimljivo je da navedena veza nije zapažena u muškaraca s bubrežnim kamencima.

Inače, već dulje vrijeme se sumnja na postojanje veze između bubrežnih kamenaca i čimbenika rizika za kardiovaskularnu bolest.

Rezultati ove studije ukazuju da ukoliko ste žena koja ima bubrežne kamence, tada ste izloženi većem riziku od koronarne bolesti srca, neovisno o kardiovaskularnim čimbenicima rizika kao što su dijabetes i hipertenzija.

Pretpostavlja se da bi za opaženu razliku među spolovima mogla biti odgovorna razlika u hormonima između muškaraca i žena. Jednako tako, ne bi trebalo zanemariti i razliku u metabolizmu kalcija između muškaraca i žena.

Učestalost bubrežnih kamenaca u muškaraca procjenjuje se na 10,6 posto, a u žena na 7,1 posto.

Izvor:
Journal of the American Medical Association