Čak i mali moždani udari mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života


Čak i mali moždani udari mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života

Nova studija pokazala je da unatoč napredku u liječenju moždanog udara, čak i mali moždani udari znani kao tranzitorne ishemijske atake (TIA), mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života. Naravno, šteta je i dalje najizraženija nakon težeg moždanog udara.

Naime, što je moždani udar teži, to su i njegove posljedice po kvalitetu života veće.

Također, pokazalo se da su većem riziku od narušavanja kvalitete života i ranije smrti nakon moždanog udara, izložene osobe starije životne dobi i žene koje su pretrpjele drugi moždani udar.

Prema mišljenju stručnjaka najbolji način da se spriječi moždani udar je preuzimanje kontrole nad poznatim čimbenicima rizika za moždani udar poput povišenog krvnog tlaka.

Smatra se da se čak 80 posto moždanih udara može spriječiti.

Izvor:
Neurology