Cjepivo protiv kolere smanjuje rizik od smrti od raka debelog crijeva


Cjepivo protiv kolere smanjuje rizik od smrti od raka debelog crijeva

Cijepljenje protiv kolere nakon dijagnosticiranja raka debelog crijeva povezano je s 47 posto manjim rizikom od smrti od raka debelog crijeva i 41 posto manjim rizikom od smrti od bllo kojeg uzroka, ukazuje nova švedska studija.

U istraživanju je korišteno Dukoral, cjepivo protiv kolere, koje se daje peroralno. Cjepivo štiti odrasle i djecu stariju od dvije godine od kolere.

Inače, Dukoral, cjepivo protov kolere, sadrži četiri različita inaktivna soja (tipa) bakterije Vibrio cholerae serotipa O1, i dio toksina iz jednog od ovih sojeva kao djelatne tvari. Cjepivo se izadje samo na liječnički recept.

Valja spomenuti da su neka prethodna istraživanja pokazala da toksin kolere može imati više funkcija s mogućnošću reguliranja imunološkog sustava. Osim toga, pokazalo se da on može u miševa smanjiti razvoj polipa debelog crijeva.

Obzirom na rezultate ove studije, pretpostavlja se da cjepivo protiv kolere može zaustaviti napredovanje raka debelog crijeva promicanjem imunih stanica, kao što su CD8+ T stanice, makrofazi i NK stanice, i/ili utječući na gene koji su povezani s tumorogenezom.

Ukoliko se spomenuti rezulatati potvrde i u drugim istraživanjima, cjepivo protiv kolere moglo bi se koristiti kao adjuvantna terapija u pacijenata s rakom debelog crijeva.

Izvor:
Gastroenterology