Dramatičan porast hospitalizacija djece zbog povišenog krvnog tlaka


Dramatičan porast hospitalizacija djece zbog povišenog krvnog tlaka

Prema rezultatima istraživanja koje je provedeno u SAD-u, u proteklih se deset godina broj djece koja su hospitalizirana zbog povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) gotovo udvostručio.

No, ne samo da se broj djece s hipertenzijom povećao, nego se produljila i njihova hospitalizacija u odnosu na djecu bez hipertenzije (8 vs 4 dana).

Pretpostavlja se da je sve veći broj hospitalizacija posljedica porasta učestalosti dječje pretilosti.

Djeca s povišenim krvnim tlakom izložena su većem riziku od razvoja hipertenzije u odrasloj dobi te dugoročnim komplikacijama koje su povezane s povišenim krvnim tlakom.

Obzirom da većina navedene djece uz hipertenziju ima i prekomjernu tjelesnu težinu i predijabetes, izložena su većem riziku od smrti od kardiovaskularnih bolesti u 30-tim, 40-tim i 50-tim godinama, ističu stručnjaci.

Stoga je izuzetno bitno savjetovanje i educiranje obitelji o zdravoj prehrani i tjelovježbi te prepoznavanju hipertenzije u djece kako bi se na vrijeme dala odgovarajuća terapija te spriječile moguće komplikacije.

Izvor:
Hypertension