Dugotrajno sjedenje povećava rizik od kronične bubrežne bolesti


Dugotrajno sjedenje povećava rizik od kronične bubrežne bolesti

Sve je više dokaza da dugotrajno sjedenje može biti štetno po vaše zdravlje. Ranije studije ukazivale su da ljudi koji svaki dan provedu više sati sjedeći, imaju veći rizik od dijabetesa, srčanog udara, pa i nekih vrsta karcinoma, a najnovija studija pokazala je da dugotrajno sjedenje također može povećati rizik od kronične bubrežne bolesti, posebice u žena.

Tako su žene koje su tijekom dana sjedile manje od tri sata, imale 30 posto manji rizik od kronične bubrežne bolesti nego žene koje su sjedile više od osam sati dnevno.

Zanimljivo je da je redovita tjelesna aktivnost, poput hodanja u trajanju od 30 minuta dnevno, povezana sa smanjenim rizikom od kronične bubrežne bolesti u muškaraca, no ne i u žena.

Inače svaka deseta odrasla osoba pati od bubrežne bolesti. Poznato je da su osobe sa bubrežnom bolesti izložene većem riziku od razvoja srčane bolesti, anemije, bolesti kostiju te drugih zdravstvenih problema.

Iz svega navedenog očito je da način života ima važnu ulogu kod bubrežne bolesti te da dugotrajno sjedenje ima negativan učinak na zdravlje u cjelini.

Izvor:
American Journal of Kidney Diseases