EKG može kod djece otkriti srčane probleme povezane sa iznenadnom srčanom smrti


EKG može kod djece otkriti srčane probleme povezane sa iznenadnom srčanom smrti

Analiza 30 studija pokazala je da je u SAD-u svake godine 1 do 6 od 100.000 djece žrtva iznenadne srčane smrti, zbog nedijagnosticiranja tri najčešća srčana poremećaja koji su povezani sa iznenadnom srčanom smrću, te bi se pomoću rutinske masovne pretrage elektrokardiogramom (EKG) moglo ranije otkriti te poremećaje i spasiti dječje živote.

Tri najčešća srčana poremećaja koja su povezana sa iznenadnom srčanom smrću su hipertrofijska kardiomiopatija (zadebljanje srčanog mišića), sindrom dugog QT intervala (rijedak kongenitalni poremećaj) i Wolff-Parkinson-White sindrom (stanje koje može uzrokovati ubrzan rad srca).

Pomoću EKG-a mogu se vrlo precizno identificirati navedena tri poremećaja, no u neki slučajevima može doći i do lažno pozitivnih nalaza.

Nažalost, postoje i srčani poremećaji koji se ne mogu dijagnosticirati pomoću EKG-a, no srećom vrlo rijetko.

Velik dio tih poremećaja je genetski, pa je stoga izuzetno bitno da liječnik pri pregledu djeteta uzme i obiteljsku povijest, naime navedeni poremećaji mogu uzrokovati smrt prije pedesete godine. 

Stoga u djece kod koje se razvije bol u prsima ili zaduha tijekom napora treba uzeti u obzir i EKG pregled. 

Izvor:
Pediatrics