Hipertenzija može oštetiti mozak čak i u mlađih osoba


Hipertenzija može oštetiti mozak čak i u mlađih osoba

Istraživanje provedeno na 579 ispitanika prosječne dobi od 39,2 godine pokazalo je da povišeni krvni tlak može oštetiti strukturu mozga čak i u tako mladih osoba.

Najgore je to što su oštećenja na mozgu uočena i u osoba koje su imale predhipertenziju. Kod predhipertenzije sistolički tlak varira između 120 i 139 mmHg ili dijastolički tlak varira između 80 i 89 mmHg. Predhipertenzija se s vremenom pogoršava.

Ubrzano starenje mozga uočeno je u osoba koje su imale hipertenziju i predhipertenziju. Naime zamjećena su strukturna oštećenja bijele tvari posebice u prednjem dijelu korpusa kalozuma te smanjenje volumena sive tvari posebice u Brodmannovom području 48.

Poruka istraživanja je jasna, svatko može utjecati na zdravlje svojeg mozga u starijoj životnoj dobi, liječenjem povišenog krvnog tlaka u mladosti, zaključuju stručnjaci.

Inače, povišeni krvni tlak je povezan s povećanim rizikom od moždanog udara i kardiovaskulrne bolesti, a najveći je čimbenik rizika za smrt.

Izvor:
The Lancet Neurology