Hormonska nadomjesna terapija povezana s gubitkom sluha kod žena


Hormonska nadomjesna terapija povezana s gubitkom sluha kod žena

Izgleda da su žene koje uzimaju hormonsku nadomjesnu terapiju kako bi ublažile svoje simptome menopauze izložene većem riziku od gubitka sluha, ukazuje nova američka studija u kojoj su sudjelovale 80.972 žene.

Neka prethodna istraživanja ukazivala su da menopauza sama po sebi može povećati rizik od gubitka sluha. Pretpostavljalo se da je smanjenje razine hormona estrogena koji cirkulira u tijelu odgovorno za spomenuti učinak te da hormonska nadomjesna terapija može pomoći u smanjivanju rizika od gubitka sluha.

Stoga se ovim istraživanjem željelo utvrditi kako menopauza i hormonska nadomjesna terapija utječu na rizik od gubitka sluha.

Ovo istraživanje je pokazalo da žene koje su uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju između 5 i 9,9 godina, imaju 15 posto veći rizik od gubitka sluha nego žene koje ju nisu uzimale.

Valja istaknuti, da što je neka žena dulje uzimala hormonsku nadomjesnu terapiju, to je njen rizik od gubitka sluha bio veći. Pa tako žene koje su uzimale hormonsku nadomjesnu terapiju 10 ili više godina imaju 21 posto veći rizik od gubitka sluha.

Također, treba reći da nije pronađena nikakva značajna veza između same menopauze i gubitka sluha. No, rizik od gubitka sluha bio je veći u žena koje su imale kasnu menopauzu.

Izvor:
Menopause