Hormonska terapija za rak prostate može povećati rizik od srčane bolesti


Hormonska terapija za rak prostate može povećati rizik od srčane bolesti

Horomonska terapija može biti spas za mnoge muškarce sa rakom prostate, no čini se da kod nekih povećava rizik od srčane bolesti, ukazuju rezultati nove studije. Također, pokazalo se da dugotrajna terapija deprivacije androgena povećava rizik od smrti zbog srčanih komplikacija za čak četiri puta.

Valja spomenuti, da su muškarci u kojih je došlo do povećanja spomenutog rizika imali dva ili više čimbenika rizika za srčanu bolest poput pušenja, povišenog kolesterola, dijabetesa, visokog krvnog tlaka (hipertenzija), prekomjerne tjelesne težine, obiteljske anamnezu srčanih problema, simptome srčanih bolesti i dr..

Smatra se da liječnici koji liječe pacijente s rakom prostate s lošim zdravljem srca trebaju biti oprezni u pogledu nuspojava terapije deprivacije androgena povezanih sa srcem.

Inače, terapija deprivacije androgena u kombinaciji sa terapijom zračenja predstavlja zlatni standard liječenja raka prostate.

Izvor:
JACC: CardioOncology